Өлшем құралдарын салыстырып тексеруші біліктілігі бар, олардың бір бөлігінің Мемстандарт жүйесінде 20 жылдан астам жұмыс өтілі бар метрология саласындағы мамандар мыналарды жүзеге асырады:

 • өлшем құралдарын өлшеудің 14 түрі бойынша тексеру:
  • геометриялық шамаларды өлшеу;
  • массаны өлшеу;
  • күш пен қаттылықты өлшеу;
  • вакуумды өлшеу;
  • қозғалыс параметрлерін өлшеу;
  • газдар мен сұйықтықтардың шығынын, деңгейін және көлемін өлшеу;
  • тығыздық пен тұтқырлықты өлшеу;
  • физикалық-химиялық өлшемдер;
  • жылуфизикалық және температуралық өлшемдер;
  • оптикалық-физикалық өлшемдер;
  • электр шамаларын өлшеу;
  • уақыт пен жиілікті өлшеу.
 • өлшеу құралдарын калибрлеу және градуирлеу;
 • өлшеулер жүргізу, оның ішінде аса күрделі және дәл;
 • өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау және сынау;
 • сынақ, талдау және өлшеу зертханаларындағы өлшеулердің жай-күйін бағалау;v
 • сынау жабдықтарын аттестациялау.